Tag: อ่านเพื่อใช้ประกันรถยนต์

เคลมขับรถชนคน

ขับรถชนคนบาดเจ็บ ประกันจ่ายไหม

เป็นอีกหนึ่งเรื่องร้ายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับ สำหรับการขับรถชนคนแบบไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้มีเจตนาขับรถชนคน ยิ่งถ้าเราขับรถชนคนบาดเจ็บ ประกันจ่ายไหม