Tag: เรื่องรถต้องรู้

เครื่องยนต์มีปัญหาเคลมได้ไหม?

เครื่องยนต์มีปัญหา เคลมประกันได้ไหม?

เวลาเครื่องยนต์รถเรามีปัญหา เกิดเสียกลางทาง จะพึ่งพาประกันรถยนต์ได้ไหม? เครื่องยนต์รถของเราอยู่ในความคุ้มครองของประกันหรือเปล่า? วันนี้มาเล่าให้ฟังครับ

เปลี่ยนสีรถใหม่ ต้องแจ้งประกันไหม

เปลี่ยนสีรถมา ต้องแจ้งใครบ้าง ต้องแจ้งประกันไหม?

สำหรับใครที่กำลังคิดจะเปลี่ยนสีรถยนต์ หรือ เปลี่ยนสีรถมาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประโยชน์ของเราเอง เราจำเป็นที่จะต้องแจ้งเปลี่ยนสีรถ