เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์

เว็บเปรียบเทียบประกันรถยนต์

รวบรวมแผนประกัน และโปรโมชั่นจากหลากหลาย บริษัทประกันมาให้คุณเปรียบเทียบที่เดียว ไม่ต้องเข้าหลายเว็บ

เปรียบเทียบประกันรถยนต์มีอะไรบ้าง มีกี่ประเภท

ประกันชั้น 1

ความคุ้มครอง

*ความคุ้มครองทรัพย์สินคนอื่น (ค่าซ่อมรถคนอื่น) รวมทั้งความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล มีระบุอยู่ในประกันทุกชั้นอยู่แล้วนะครับ

ประกันชั้น 1 ราคา

ประกันชั้น 2+

ความคุ้มครอง

*ความคุ้มครองทรัพย์สินคนอื่น (ค่าซ่อมรถคนอื่น) รวมทั้งความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล มีระบุอยู่ในประกันทุกชั้นอยู่แล้วนะครับ

ประกันชั้น 2+ ราคา

ประกันชั้น 3+

ความคุ้มครอง

*ความคุ้มครองทรัพย์สินคนอื่น (ค่าซ่อมรถคนอื่น) รวมทั้งความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล มีระบุอยู่ในประกันทุกชั้นอยู่แล้วนะครับ

ประกันชั้น 3+ ราคา

ประกันชั้น 2

ความคุ้มครอง

*ความคุ้มครองทรัพย์สินคนอื่น (ค่าซ่อมรถคนอื่น) รวมทั้งความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล มีระบุอยู่ในประกันทุกชั้นอยู่แล้วนะครับ

ประกันชั้น 2 ราคา

ประกันชั้น 3

ความคุ้มครอง

ประกันชั้น 3 ราคา

ชั้นประกัน
คุ้มครองชนแบบไม่มีคู่กรณี
ชนฟุตบาท ชนกำแพง
คุ้มครองชนแบบมีคู่กรณี
รถชนรถ
คุ้มครองรถหาย/ไฟไหม้
ความคุ้มครองทรัพย์สินคนอื่น (ค่าซ่อมรถคนอื่น) รวมทั้งความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล มีระบุอยู่ในประกัน ทุกชั้นอยู่แล้วนะครับ
ประกันรถยนต์ ชั้น 1
ประกันรถยนต์ ชั้น 2+
ประกันรถยนต์ ชั้น 3+
ประกันรถยนต์ ชั้น 2
ประกันรถยนต์ ชั้น 3
ประกันชั้น 3 ไม่คุ้มครองรถของเราทุกกรณี
แต่ยังคุ้มครองทรัพย์สินของคนอื่นและค่ารักษาพยาบาลที่เสียหายจากเรา

ประกันรถยนต์แต่ละบริษัท

เปรียบเทียบราคาและโปรโมชั่นแต่ละบริษัทประกัน

บริษัทวิริยะประกันภัย
บริษัทกรุงเทพประกันภัย
บริษัทเมืองไทยประกันภัย
ประกันภัยไทยวิวัฒน์

บริษัทมาแรงที่อยากแนะนำ

บริษัทเมืองไทยประกันภัย
บริษัทรู้ใจประกันภัย
บริษัทไดเรคเอเชียประกันภัย
บริษัทประกันอันดับนับจากยอดขายราคาเฉลี่ย ชั้น 1ระยะเวลาผ่อนเงินสด ชั้น 1
6-10 เดือนเช็คราคา
ผ่อนได้เฉพาะบัตรเครดิตเช็คราคา
6-10 เดือนเช็คราคา
ใกล้เคียงกัน6-10 เดือนเช็คราคา
เช็คราคา
เช็คราคา
บริษัทมาแรงปีนี้เช็คราคา
เช็คราคา
ประกันรถยนต์ที่ไหนดี (บริษัทไหนดี)
บทความแนะนำ