เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ประกันชั้น 2+ คุ้มครองรถเราและคู่กรณี กรณีรถชนรถ (+รถหาย/ไฟไหม้) เริ่มต้น 6,000-7,000 บาท ผ่อนเงินสดหรือบัตรเครดิต ได้ 6-10 เดือน
เปรียบเทียบประกันรถยนต์ชั้น 2+

ประกันชั้น 2+ คืออะไร?

ตอบ ประกันชั้น 2+
*แต่จะซ่อมให้สิ่งของหรือรถที่เราไปทำเสียหายทุกๆ กรณีอยู่แล้ว

ประกันชั้น 2+ ต่างกับ ประกันชั้น 1 ยังไง?

ตอบ
ตารางความคุ้มครอง รถของเรา ของประกันแต่ละชั้นมีอะไรบ้าง
ชั้นประกัน
คุ้มครองชนแบบไม่มีคู่กรณี
ชนฟุตบาท ชนกำแพง
คุ้มครองชนแบบมีคู่กรณี
รถชนรถ
คุ้มครองรถหาย/ไฟไหม้
ความคุ้มครอง ทรัพย์สินคนอื่น (ค่าซ่อมรถคนอื่น) รวมทั้งความคุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาล มีระบุอยู่ในประกัน ทุกชั้นอยู่แล้วนะครับ
ประกันรถยนต์ ชั้น 1
ประกันรถยนต์ ชั้น 2+
ประกันรถยนต์ ชั้น 3+
ประกันรถยนต์ ชั้น 2
ประกันรถยนต์ ชั้น 3
ประกันชั้น 3 ไม่คุ้มครองรถของเราทุกกรณี
แต่ยังคุ้มครองทรัพย์สินของคนอื่นและค่ารักษาพยาบาลที่เสียหายจากเรา
สรุปง่ายๆ คือ ในประกันทุกๆชั้น มีความคุ้มครองทรัพย์สินคนอื่น (ค่าซ่อมรถคนอื่น) และ ค่ารักษาพยาบาลคนที่ประสบอุบัติเหตุให้อยู่แล้ว จะแตกต่างเพียงความคุ้มครองรถของเรา ที่มีรายละเอียดต่างกันออกไป

ความคุ้มครองของประกันชั้น 2+

ความคุ้มครองหลัก
ความคุ้มครองอื่นๆ

สรุป 

ประกันชั้น 2+ จะคุ้มครองทั้งคู่กรณี และ รถของเราหากเกิดอุบัติเหตุรถชนรถเท่านั้น
ถ้าชนแบบไม่มีคู่กรณี ประกันชั้น 2+ จะไม่ซ่อมรถให้เรา แต่จะรับผิดชอบสิ่งของที่เราไปชนเสียหาย

ตารางความคุ้มครองของประกันชั้น 2+
ความคุ้มครองตัวอย่างประกันชั้น 2+ จะคุ้มครองทั้งรถคู่กรณี และ รถของเราหากเกิดอุบัติเหตุ
.
จะแตกต่างจากประกันชั้น 1 แค่จะไม่ซ่อมรถเรากรณีชนแบบไม่มีคู่กรณี (ชนฟุตบาท ชนกำแพง)
ความคุ้มครองหลัก
คุ้มครองการชนแบบมีคู่กรณีชนรถคนอื่น
คุ้มครองรถหาย/ไฟไหม้รถเกิดไฟไหม้ หรือรถโดนโจรกรรม
คุ้มครองทรัพย์สินคนอื่นรถชนเสาไฟฟ้าหรือรถ จะรับผิดชอบเสาไฟฟ้าและรถ ที่เราไปชน
ค่ารักษาพยาบาลกรณีคนในรถ/คนนอกรถบาดเจ็บคนขับ/คนในรถบาดเจ็บ หรือ ชนคนอื่นบาดเจ็บ
ความคุ้มครองอื่นๆ
อุบัติเหตุส่วนบุคคลคนขับ/คนในรถพิการหรือเสียชีวิต หรือ ชนคนอื่นพิการหรือเสียชีวิต
ประกันตัวผู้ขับขี่กรณีชนแล้วเป็นคดีอาญา ต้องมีการประกันตัว

ประกันรถยนต์ ชั้น 2+ ที่ไหนดี

ส่วนหนึ่งจากบทความ ประกันชั้น 2+ ที่ไหนดี?
สำหรับประกันชั้น 2+ เวลาเราเลือกบริษัทประกันที่จะทำ จะไม่เหมือนกับประกันชั้น 1 เนื่องจาก เวลาเราทำประกันชั้น 1 ราคาเบี้ยของแต่ละบริษัทค่อนข้างแตกต่างกันมากๆ เป็นหลัก
4,000 – 6,000 ก็มี จึงอาจจะต้องเปรียบเทียบในหลายๆ แง่มุม แต่ในส่วนของประกันชั้น 2+ นั้น ราคาเบี้ยของแต่ละบริษัทประกันนั้น ไม่แตกต่างกันมาก ลองเช็คเบี้ยดูได้ที่นี่
“ผมจึงอยากแนะนำให้เลือกบริษัทประกันที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือ และมีชื่อเสียงที่ดีก่อนจะคิดถึงเรื่องราคาเบี้ย”
เนื่องจากประกันชั้น 2+ มีเงื่อนไขที่ละเอียดอ่อน ถ้าหากโชคร้ายไปเจอบริษัทที่ลูกเล่นเยอะ อาจจะมีปัญหาเรื่องการเคลมได้ เสียทั้งเวลา เสียทั้งเงิน ไม่คุ้มกับราคาที่ถูกกว่าเพียงหลักร้อย หรอกครับ
บทความแนะนำ